Tabaquisme

El tabaquisme és l’addicció al tabac provocada principalment per la nicotina, una substància que crea dependència física i acava condicionant l’addicció i l’abús al consumir tabac. Aquesta addicció suposa greus problemes per a la salut, la convivència i també per a la nostra economia, sobretot en els temps que corren.

Proposem la hipnosis clínica com a eina del terapeuta per ajudar a la persona a abandonar aquest mal hàbit. Actualment es tracta d’una tècnica que ha demostrat empíricament la seva eficàcia en aquest camp i ens permet adaptar-nos a les necessitats úniques de cada persona. No tothom fuma pels mateixos motius ni són els mateixos objectius els que el motiven a abandonar el tabac. Per aquesta raó, la hipnosis clínica pot resultar molt útil per ajudar a algú a superar els problemes de la seva situació singular, emmotllant-nos com un guant a la seva realitat i d’aquesta manera incrementant les possibilitats d’èxit.

El nostre mètode inclou l’enregistrament de les sessions d’hipnosi per a que el client pugui reforçar a casa, mitjançant la seva escolta, l’eficàcia del tractament proposat. Ens interessa facilitar a la persona un mètode que pugui ajudar-lo a millorar el control sobre si mateix per a que així pugui decidir si desitja fumar o no.