Peter J. Hawkins

Va ser director, fundador i actualment és President de l’Escola Europea de Psicoteràpia. Professor visitant en hipnosi i psicoteràpia al centre ISMAI a Portugal. Durant els darrers 30 anys ha impartit nombrosos cursos sobre hipnosi i psicoteràpia en multitud de països i en l’actualitat imparteix cursos per a professionals a Itàlia, Espanya i Portugal. És autor de nombrosos volums i articles sobre hipnoteràpia.

És Co-Director de dos Instituts Ericksonians, a Madrid i Porto i membre de l’Equip de Redacció de l’European Journal of Clinical Hypnosis.