Referents

Aquest apartat té com a funció fer una menció especial, i d’alguna manera, agrair a aquelles persones que no només com a científics i professionals, sinó com a persones, ens ajuden a desenvolupar i millorar les nostres incursions en la investigació. Així, a partir de punts de vista i explicacions del món diferents, ampliem la nostra visió i interpretació del món i de la realitat.

Guillem Feixas

Agustí Camino

Ibrahim Aref Kira

Alexandre Gironell

Camilo Loriedo

Eva Juan Linares

Peter J. Hawkins

Ephraim Winocur