Tractament del Dolor

HIPNOTERÀPIA en el TRACTAMENT del DOLOR

La vivència del dolor, des del punt de vista de la persona afectada, és un dels aspectes més importants i temuts. La forma, la manera, el llenguatge, en el qual cada persona expressa o descriu el seu dolor, és emocionalment única. Constitueix un recurs important a l’hora d’avaluar la manera en què puguem intervenir. Busquem produir una modificació en aquesta experiència, un canvi en la manera de viure i sentir aquest dolor.

La capacitat suggestiva, està incrementada quan la persona es troba davant d’una situació de gran distress, es tracta, en certa manera, d’un estat modificat de consciència.

La investigació revisada és consistent amb la idea de que l’analgèsia hipnòtica és un procés inhibitori actiu que implica a diversos sistemes cerebrals:

    -nociceptius

    -atencionals

    -inhibitoris

Aquests processos estan dissociats de la consciència i són aliens al control voluntari, d’aquí la utilitat de la hipnosis. El resultat és un canvi en la distribució activa de l’atenció i la desatenció associada amb la regió frontal anterior, així com a aspectes espai-temporals de la percepció del dolor associats amb sistemes corticals posteriors.

      Fases del procés hipnòtic