Protocols Específics

En l’actualitat, hi ha un nombre suficient d’assajos clínics controlats publicats, que permeten algunes conclusions sobre l’eficàcia de la hipnosis per a diferents tractaments.

Les comparacions entre l’hipnosis i altres tractaments que difereixen d’aquesta (per exemple, l’administració de medicaments, la teràpia física) suggereixen que l’hipnosis és sovint superior a altres tractaments per produir canvis conductuals i cognitius.

Una de les implicacions clíniques aportades per la medicina basada en l’evidència constaten que l’hipnosis ha estat àmpliament subutilitzada, malgrat comptar amb un enfocament benigne i eficaç en el tractament de diferents problemàtiques. Seguint els criteris de la medicina basada en l’evidència, es tracta d’avaluar els models concrets i específics de protocols terapèutics amb l’objectiu d’aconseguir un status de teràpia amb evidència empírica. Així, s’atén a una sèrie de resultats que poden suggerir diferents enfocaments:

• L’alleujament dels símptomes.

• La prevenció de futurs episodis simptomàtics

• La qualitat de vida

• El funcionament adaptatiu en el treball i les relacions

• La Capacitat per prendre decisions satisfactòries per a la vida del pacient