Estrès i Trauma

S’ha fet molta èmfasi en la literatura científica de l’estrès i el trauma per explicar i entendre els mediadors i moderadors que influeixen en la resposta del nostre cos davant les situacions que ens resulten amenaçadores o desafiants amb la finalitat d’aconseguir millors mètodes d’avaluació, intervenció i prevenció. Encara així, el lector sol confondre’s en l’ús de la terminologia, ja que normalment s’intercanvien els conceptes.

L’estudi de l’estrès inclou un gran nombre de diferents perspectives i descripcions del mateix. Amb diferents matisos, aquestes definicions entenen l’estrès com una percepció; així, el mateix esdeveniment activarà diferents respostes en diferents persones. Alguna cosa similar succeeix en el cas del trauma. Usualment aquesta paraula es refereix tant als esdeveniments negatius que produeixen malestar com al propi malestar en si. Existeix un major consens a entendre el trauma psicològic com una experiència sobtada i inesperada, que excedeix la capacitat individual percebuda del subjecte per satisfer el demandat i té com a resultat l’alteració del marc de referència propi. En efecte, la teoria del trauma serà un cas especial de la teoria de la resposta de l’estrès; els successos traumàtics són l’última o més greu classe d’estrès.

Estrès i trauma en professions inductores de trauma

Adaptació transcultural de la Cumulative Trauma Scale

Deja un comentario


9 − = 4