Projecte d'Investigació Sobre la Hipnosi i el Bruxisme.

El bruxisme és un hàbit oromotor parafuncional amb una elevada prevalença en la població general. Ha estat i segueix sent un punt en el qual es concentra una gran atenció de l’odontologia, a causa de les seves implicacions clíniques. Una sèrie d’hipòtesi s’han plantejat per explicar la etiopatogènia i fisiopatologia del BN. Actualment s’accepta un model multifactorial que inclou factors: Genètics, neurofisiològics. (Neurotransmissors centrals, estructura del son, sistema nerviós autònom), Psico-emocionals i Farmacològics. 1

Només un petit percentatge de bruxistes desenvolupen un quadre patològic com a conseqüència de l’hàbit bruxista. Pel que sembla, això passa en els casos en que el bruxisme nocturn (BN) sobrepassa la capacitat d’adaptació del cos, en que el BN pot causar una disfunció crani-mandibular. 1

El trastorn de dolor miofascial (TDM) es defineix com un dolor d’organització regional, sord, acompanyat per la presència de punts gallet localitzats en la musculatura de l’articulació temporo mandibular, que produeix un patró característic de dolor regional que s’activa a la menor provocació.

La hipnosi i la hipnorelaxació s’han suggerit com un tractament eficaç en les malalties que cursen amb dolor crònic 2 i són una opció lògica per al tractament del TDM i el bruxisme. 3 La seva utilització com una modalitat de tractament per al TDM o el bruxisme ha estat descrita en diversos informes de casos clínics 3-4 i en estudis clínics que demostren l’eficàcia de la hipnosi en el tractament del bruxisme nocturn i els trastorns temporomandibulars (TTM) . 3-5 Tenim en compte la naturalesa fluctuant de la pertorbació, com es suggereix en la literatura. 6 Un ampli ventall de mètodes de tractament o intervenció s’han proposant durant les últimes dècades per modificar o disminuir el nivell de bruxisme. Aquests mètodes inclouen fisioteràpia, exercicis de relaxació muscular, acupuntura, biofeedback (biorretroalimentación), hipnosi, ajustaments oclusals, fèrules oclusals i farmacologia. 7 Avui dia el tractament més habitual per abordar el bruxisme és la protecció dental mitjançant fèrules oclusals. 8 Tot i que les fèrules oclusals poden ser favorables per protegir la dentició enfront del desgast, l’eficàcia d’aquests aparells intrabucals per reduir l’activitat dels músculs mandibulars a la nit, i, de la mateixa manera, l’existència de dolors craniofacials en despertar, segueix sent un assumpte pendent. Quan s’ha considerat l’eficàcia de les fèrules oclusals en el tractament del bruxisme durant la son, a nivell individual, alguns estudis han mostrat certa reducció, cap efecte o fins i tot, un augment de l’activitat muscular. Després de la col.locació de fèrules oclusals s’ha observat que hi ha una activitat significativa dels músculs mandibulars. 9

El propòsit d’aquest estudi és avaluar l’eficàcia de la hipnorelaxació en el tractament de TDM en comparació amb una altra modalitat de tractament. Replicant, parcialment, un estudi anterior de Winokur et al. 2002. 10

Participen:

Prof Dr. Angel F. Espias Gómez, Dr. Luis Alberto Sánchez Soler & Dr. Santiago Masip Santurio. Departament Odontoestomatologia. Materials Odontológics. Universitat de Barcelona.

Prof. Guillem Feixas. Departament de Personalitat, Avaluació i Tratamients Psicológics de la Universitat de Barcelona.

Dr. Agustí Camino, PS. Institut Milton H. Erickson de Barcelona.

Dr. Juan M. Badosa, Mariano E. Robles y Albert Roig. VIAbcn. Barcelona.

Amb el suport de

Dr. Ephraim Winocur. Coordinator of the Orofacial Pain & TMD Clinic. The Goldschleger School of Dental Medicine Ramat Aviv, Tel Aviv. Israel.

Dr, Peter Hawkins. Docent expert en hipnosi. Elected Council Member, British Society of Clinical & Academic Hypnosis. Chartered Counselling Psychologist and Health Psychologist of the British Psychological Society.

Referències

1 de la Hoz-Aizpurua JL, Díaz-Alonso E, LaTouche-Arbizu R, Mesa-Jiménez J. Sleep bruxism. Conceptual review and update. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Mar 1;16 (2):e231-8.

2 Dworkin SF. Behavioral and educational modalities. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;83:128-33.

3 Clarke JH, Reynolds PJ. Suggestive hypnotherapy for nocturnal bruxism: a pilot study. Am J Clin Hypn 1991;33:248-53.

4 Somer E. Hypnobehavioral and hypnodynamic intervention in temporomandibular disorders. In: Mehrstedt M, Wikstrom PO, editors. Hypnosis in dentistry. Hypnosis international monographs, no. 3. Munich: MEG Stiftung; 1997. p. 87-98.

5 Simon EP, Lewis DM. Medical hypnosis for temporomandibular disorders: treatment efficacy and medical utilization outcome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;90:54-63.

6 Storey AT. Unresolved issues and controversies. In: Zarb GA, Carlsson GE, Sessle BJ, Mohl ND, editors. Temporomandibular joint and masticatory muscle disorders. 2nd ed. Copenhagen: Munksgaard; 1995. p. 584-615.

7 Lobbezoo F, van der Zaag J, van Selms MK, Hamburger HL, Naeije M. Principles for the management of bruxism. J Oral Rehabil 2008; 35:509-23.

8 Dao TT, Lavigne GJ. Oral splints: the cruthches for temporomandibular disorders and bruxism. Crit Rev Oral Biol Med 1998; 9:345-361.

9 Harada T, Ichiki R, Tsukiyama Y, Koyano K. The effect of oral splint devices on sleep bruxism: a 6-week observation with an ambulatory electromyographic recording device. J Oral Rehabil, 2006; 33:482-488.

10 Winocur, E.; Gavish, A.; Emodi-Perlman, A.; Halachmi, M. and Eli, I. Hypnorelaxation as treatment for myofascial pain disorder: A comparative study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;93:429-34

Deja un comentario


9 − 5 =