Projectes

En l’actualitat està àmpliament acceptat que la formació del professional de la salut ha de ser integral. No n’hi ha prou amb mantenir-se informat de les evolucions periòdiques en el seu camp, sinó que també hauria de saber afrontar, comprendre i relacionar-se amb les persones que acudeixen a consulta.
I no només això, creiem que és necessari també formar part de la comunitat científica, aportant coneixement i treball d’investigació a la ciència mèdica i psicològica. És, de fet, una de les raons de la nostra existència. Desenvolupar i contrastar la informació i el coneixement a través de l’avanç i de la millora dels protocols d’actuació i de l’aportació de nous punts de vista de temàtiques llargament controvertides.

Investigacions en curs

Aplicacions clíniques de la hipnosis

Hipnosis i Dolor

Intervenció hipnòtica ultrabreu en el tractament dels trastorns conversius

Estrès i trauma

Adaptació transcultural de la Cumulative Trauma Scale (CTS)

Estrès i trauma en profesions inductores de trauma