Identitat Grupal, Reconeixement Facial. Integració Cultural.

Les emocions positives faciliten la millora del processament global i la promoció d’una identitat endogrupal comuna.1 Les emocions positives condueixen a ampliar els estats cognitius. L’ampliació cognitiva pot ser produïda per les expressions facials freqüents de emocions positives.2 El sistema de reconeixement facial segueix sent suficientment plàstic en la infància per neutralitzar l’efecte “d’altre raça”.3 Sembla justificada una major atenció al paper de les emocions en les relacions intergrupals, incloent la mediació d’aquests poderosos i coneguts efectes: el contacte entre els grups i les predisposicions polítiques.4

Aquests efectes són significativament mediats per les emocions intergrupals. El  suport  i el coneixement de l’estereotip no tenen cap efecte facilitador, tot i ser una alternativa potencialment mediadora,  juntament amb les emocions.4

 L‘efecte “propia raça” pot sorgir del reconeixement integral de les cares d’un grup racial molt familiar.5

 

Una identitat comuna augmenta les actituds positives dels grups externs reduint l’amenaça de la por intergrupal. La por intergrupal actua com un mediador de la relació entre la identitat comuna i les actituds dels grups externs.7

Teòricament, una identitat endogrupal comuna amplia o redirigeix els processos cognitius i motivacionals que produeixen sentiments positius des de els membres del grup intern cap els  membres dels grups externs.8

Altres autors han mostrat el seu potencial per reduir amb èxit el biaix entre grups, en part, perquè ajuden a transformar les percepcions de pertinença dels membres del “Nosaltres” i “ells” a un  “Nosaltres”, socialment  més incloent.

Proposem els prerequisits característics especificats per la Hipòtesi del contacte (Allport, 1954; Cook, 1985), com una condició d’igualtat en la pertinença, la interdependència cooperativa, l’oportunitat per les interaccions d’auto revelació i les normes igualitàries.8

Proposem la realització d’una activitat comuna, optativa, extra curricular, al marc de l’escola, orientada a fomentar la solidaritat, la  integració, l’esforç comú i el  triomf col·lectiu.

.

Referencies


 

  1. Johnson, Kareem and Barbara L. Fredrickson. ‘‘We All Look the Same to Me’’. Positive Emotions Eliminate the Own-Race Bias in Face Recognition.  Psychological Science. 2005. Vol 16. Number 11. 875-881
  2. Johnson, Kareem J. , Waugh, Christian E. and Fredrickson, Barbara L.(2010) ‘Smile to see the forest: Facially expressed positive emotions broaden cognition’, Cognition & Emotion, 24: 2, 299 — 321
  1. Reversibility of the Other-Race Effect in Face Recognition During Childhood. S. Sangrigoli, C. Pallier, A.-M. Argenti, V.A.G. Ventureyra, and S. de Schonen. Psychological Science. Volume 16. Number 6. 2005.
  1. Daniel A. Miller, Eliot R. Smith, Diane M. Mackie. Effects of Intergroup Contact and Political Predispositions on Prejudice: Role of Intergroup Emotions.  Contact and intergroup emotions. 2003. Version of November 26, 2003
  1. James W. Tanaka, Markus Kiefer, Cindy M. Bukach.  A holistic account of the own-race effect in face recognition: evidence from a cross-cultural study. Cognition. 2004
  1. Natalie J. Shook & Russell H. Fazio. Social Network Integration: A Comparison of Same-Race and Interracial Roommate Relationships. Group Processes Intergroup Relations February 15, 2011
  1. Does a common ingroup identity reduce intergroup threat? Blake M. Riek; Eric W. Mania; Samuel L. Gaertner; Stacy A. McDonald; Marika J. Lamoreaux.  Group Processes Intergroup Relations. July 2010 vol. 13 no. 4 403-423.
  1. Gaertner, Samuel L.; Dovidio, John F.; Bachman, Betty A. Revisiting the Contact Hypothesis: The Induction of a Common Ingroup Identity. A symposium presentation at the Second International Congress on Prejudice, Discrimination and Conflict, Jerusalem, Israel, 4-7 July 1994. 
  1. Phinney, JS; Horenczyk, G.; Liebkind, K.; Vedder, P. Ethnic Identity, Immigration, and Well Being. An Interactional Perspective. Journal of Social Issues. 2001.Vol. 57, No. 3 . 493-510.
Categorías

About the Author:

Deja un comentario


8 − = 5