Els efectes biològics de l'entorn psicosocial poden explicar les desigualtats en salut entre grups socials

La salut depèn de les circumstàncies socioeconòmiques. Els factors psicosocials operen al llarg de tota la vida. Comencen a una edat primerenca, influenciant un ventall de variables biològiques. La resposta neuroendocrina de “lluita o fugida” devant de l’estrés produeix alteracions fisiològiques i metabòliques.

La qualitat de la criança sembla tenir efectes, a llarg termini, relacionats amb les desigualtats en salut. La deprivació en la infància es relaciona amb una escolarització deficient, problemes de comportament i altres trastorns de conducta, que poden ser precursors d’una vida d’inseguretat material i emocional.

Els estudis dels patrons d’afecció dels pares i els seus fills suggereixen que les primeres experiències dels cuidadors poden contribuir a la transmissió intergeneracional de la vulnerabilitat física i psicològica

Podem veure les desavantatges socials infantils, com un primer signe d’una història d’estrés desfavorable. Aquest risc pot interactuar amb altres factors desde l’inici del cicle vital d’un individuu. A més, aquest factors s’associen amb la classe social, etnia i cultura dels pares, per produir efectes adversos en la salut al llarg de la vida.

 (Extret de Brunner. E.:Socioeconomic determinants of health. Stress and the biology of inequality. BMJ 1997; 314 : 1472.)

Categorías

About the Author:

Deja un comentario


8 + = 16