Assolint l'equitat en la salut

Què és l’equitat en la salut?


Un principi bàsic de la salut pública és que totes les persones tenen dret a la salut.1 Les diferències en la incidència i prevalença de les condicions de salut i l’estat de salut entre els grups se’ls coneix com les disparitats de salut 2. La majoria de les disparitats de salut afecten els grups marginats per la seva situació socioeconòmica, la raça / ètnia, orientació sexual, gènere, condició de discapacitat, ubicació geogràfica, o alguna combinació d’aquestes. Les persones en aquests grups no només experimenten un pitjor estat de salut, però també tendeixen a tenir menys accés als determinants socials o condicions (per exemple, aliments, salut, habitatge digne, bona educació, veïnats segurs, lliures de racisme i altres formes de discriminació) que donen suport a la salut. Les disparitats en la  salut es coneixen com les desigualtats en salut quan són el resultat de la distribució sistemàtica i injusta d’aquestes condicions crítiques. L’equitat en la salut, doncs, tal com s’entén en la literatura de salut pública i la pràctica, és quan tothom té l’oportunitat de “assolir el seu ple potencial de salut” i no hi ha ningú “desfavorit d’assolir aquest potencial per la seva posició social o qualsevol altra circumstància social determinada.”3

[quote]”Els determinants socials de la salut són els recursos per millorar la vida, com ara el subministrament d’aliments, habitatge, relacions econòmiques i socials, el transport, l’educació i l’atenció de la salut, la distribució entre les poblacions efectivament determina la longitud i la qualitat de vida “4[/quote]

 

Referències

1.     Mann J, Gruskin S, Grodin M, Annas G. Health and Human Rights: A Reader. New York: Routledge; 1999.

2.     Braveman P. Health disparities and health equity: concepts and measurement. Annual Review of Public Health 2006;27:167–194.

3.   Whitehead M, Dahlgren G. Levelling Up (Part 1): A Discussion Paper on Concepts and Principles for Tackling Social Inequities in Health. World Health Organization. Available at http://www.euro.who.int/document/ e89383.pdf.

4.  James S. Social determinants of health: implications for intervening on racial and ethnic health disparities. Paper presented at: Minority Health Conference, 2002; University of North Carolina.

Categorías

About the Author:

Deja un comentario


3 − = 1